วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

นายชาญชัย ทับสีรัก รหัส 52011329004 (ที่สามจากซ้าย)
3 หมู่ 12 ต.วังแสง อ.แกดำ จ. มหาสารคาม


สถานที่ทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ มหาสารคาม
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น